2017-12-11

Log 11 Dec 2017

on MKVKs Kiwi-SDR in Vellinge outside Malmö Sweden: 

  774  0659  BBC R 4
  774  0700  BBC R Leeds
1512  2042  R Batavia (1511,98) played Europe
1613  1535  OID (1612,98) weak,cd 1536
1613  1750  OID (1613,16) weak
1620  1513  Mike R (1619,99) id 1533, cd 1536
1620  1542- Marskramer (1619,98) QSO Spanningzoeker, cd 1546
1620  1601- OID (1619,98) QSO, cd 1605
1621  0622- OID (1620,67) wide carrier, wobbeling, cd 0626
1621  2041  Turftrekker (1621,06) 
1625  1546  OID (1624,62) weak
1625  2238  Bluebird (1624,98) 
1627  2040  OID (1626,98) 
1629  1534  Spanningzoeker (1628,98) QSO Havanna, cd 1536
1629  1546- Spanningzoeker (1629,98) QSO Marskramer, cd 1556
1629  1749  Mike R (1628,99) 
1631  1537- Marskramer (1631,05) QSO Havanna, Spanningzoeker, ...wachter, cd 1540
1631  1556- Marskramer (1631,05) QSO Mike R, Spanningzoeker, 
1635  1513  Havanna (1634,98) 
1638  0619  OID (1637,98) weak, cd 0621
1640  2037  R Veronica (1639,80) 
1645  0626  OID (1645,00) 
1647  1729  Vrije Vogel (1647,) wide difuse carrier
1650  0900  OID (1649,98) cd 0903
1662  2040  OID serb (1662,50) wobbeling carrier
6320  1514  OID (6319,52) cd 1523

1140  2241  CBI Sydney NS 

Several NA heard this morning (590,1390,1400,1500,1560 etc).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar